Contributie

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (1 jan t/m 31 dec) en het contributiebedrag bedraagt € 150,- per jaar.

Als je ná 1 juli lid wordt, krijg je volgend jaar korting op de contributie, als je besluit lid te blijven.

Het eerste jaar ontvangt je een gratis setje CS010 Pro-wielerkleding van 36Cycling, zoals ook wordt gebruikt door Team Roompot-Nederlandse Loterijen.

 

Contributiebedrag in eerste jaar: €150

Het eerste jaar dat je lid bent, is de contributie altijd €150, ongeacht in welke maand je lid bent geworden. Wordt je ná 1 juli lid, lees dan de verder over de korting die je volgend jaar krijgt.

Waarom geen korting in het eerste lidmaatschapsjaar? Het eerste jaar ontvangt je een gratis setje CS010 Pro-wielerkleding. Nadat we het contributiegeld hebben kunnen incasseren, ben je officieel CS010-lid en krijgt je per e-mail alle informatie over hoe je jouw CS010 -Pro-wielerkledingset kunt bestellen.

 

Wordt je ná 1 juli lid? Dan krijg je volgend jaar korting

Als je ná 1 juli van het lopende jaar lid wordt, heb je dit jaar niet het hele jaar mee kunt doen met onze trainingen en activiteiten. Om deze reden geven we je daaropvolgende jaar korting op de contributie als je besluit lid te blijven. 

Dat ziet er als volgt uit:

1 oktober - 31 december

€ 150,00

75% korting op lidmaatschap (je betaalt €37,50)

1 juli - 30 september

€ 150,00

50% korting op lidmaatschap (je betaalt €75)

1 januari  - 30 juni

€ 150,00

Geen

Ik word lid in de periode:

Contributie dit lopende kalenderjaar:

Korting volgend kalenderjaar: 

 

Opzegtermijn

De opzegtermijn is uiterlijk één maand vóór het einde van het lidmaatschap. Dat betekent dat je opzegging uiterlijk op 30 november bij ons binnen moet zijn. Ben je te laat, al is het maar één dag, dan moet je weer een jaar wachten voordat je kunt opzeggen. Je kunt opzeggen door een e-mail te sturen naar info@cs010.cc.

Wees dus op tijd! Blessures, vakanties, verhuizingen en dergelijke zijn geen reden om het lidmaatschap eerder te beëindigen of voor kwijtschelding van contributie.

 

Speciaal voor de dames

Wanneer je zwanger bent heb je recht op de CS-zwangerschapskorting. Je krijgt dan eenmalig een half jaar kwijtschelding van contributie. Je blijft gewoon lid en je lidmaatschap wordt dus niet opgeschort. De zwangerschapskorting vraag je aan via penningmeester@cs010.cc.