Contributie

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (1 jan t/m 31 dec) en het contributiebedrag bedraagt € 150,- per jaar, inclusief het basislidmaatschap bij de KNWU. 

Als je ná 1 juli lid wordt, krijg je volgend jaar korting op de contributie, als je besluit lid te blijven.

Het eerste jaar ontvang je een gratis tenue CS010 wielerkleding van Biemme.

 

Contributiebedrag in eerste jaar: €150

Het eerste jaar dat je lid bent, is de contributie altijd €150, ongeacht in welke maand je lid bent geworden. Wordt je ná 1 juli lid, lees dan de verder over de korting die je volgend jaar krijgt.

Waarom geen korting in het eerste lidmaatschapsjaar? Het eerste jaar ontvangt je een gratis setje CS010 wielerkleding. Nadat we het contributiegeld hebben kunnen incasseren, ben je officieel CS010-lid en krijgt je per e-mail alle informatie over hoe je jouw CS010 wielerkledingset kunt bestellen. Voor meer informatie over CS010-kleding, klik hier

Word je ná 1 juli lid? Dan krijg je volgend jaar korting

Als je ná 1 juli van het lopende jaar lid wordt, kan je dit jaar niet het hele jaar met onze trainingen en activiteiten meedoen. Om deze reden geven we je het daaropvolgende jaar korting op de contributie, als je besluit lid te blijven. 

Dat ziet er als volgt uit:

1 januari  - 30 juni

€ 150,00

Geen

1 juli - 30 september

€ 150,00

50% korting op lidmaatschap (je betaalt €75)

1 oktober - 31 december

€ 150,00

75% korting op lidmaatschap (je betaalt €37,50)

Ik word lid in de periode:

Contributie dit lopende kalenderjaar:

Korting volgend kalenderjaar: 

Speciaal voor de dames

Wanneer je zwanger bent, ten eerste: Gefeliciteerd! Maar, ten tweede, net zo leuk: je heb recht op de CS010-zwangerschapskorting! Je krijgt dan eenmalig een half jaar kwijtschelding van contributie. Je blijft gewoon lid en je lidmaatschap wordt dus niet opgeschort. De zwangerschapskorting vraag je aan via penningmeester@cs010.cc.