Vertrouwenspersonen

CS010 heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en daaronder valt ook dat jij je als persoon veilig en vertrouwd bij onze vereniging voelt.

CS010 staat voor een open en veilig sportklimaat. Zeker nu we inmiddels zijn uitgegroeid tot een vereniging van formaat vinden we het belangrijk om naast verkeersveiligheid ook het oog op onze sociale veiligheid te houden.

Ongewenst gedrag

Als je binnen onze vereniging te maken krijgt met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld intimidatie (seksueel of anderszins), pesten of discriminatie, of worstel je ergens anders mee, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen (een man én een vrouw). Zij bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Wegens hun beroep (beiden arts) zijn onze vertrouwenspersoon op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Het e-mailadres van de CS010-vertrouwenspersonen is: vertrouwenspersonen@cs010.cc.

Meldplicht seksuele intimidatie en seksueel misbruik
Vanaf april 2019 geldt een meldverantwoordelijkheid voor leden. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er een melding aan het bestuur moet worden gedaan. Ook wanneer trainers, wegkapiteins en andere begeleiders iets weten of vermoeden, zijn zij verplicht dit te melden. Dit kan persoonlijk bij een vertrouwenspersoon, een bestuurslid of via info@cs010.cc. Bestuursleden, op hun beurt, zijn verplicht dit bij de bond te melden.

Voor meer informatie over de meldplicht, zie: https://www.isr.nl/seksuele-intimidatie/reglementen.