Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Nummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
Lidmaatschap Categorie*
Vragen
Enkele vragen over jouw ervaring op de fiets:
Geef hier a.u.b. aan hoeveel kilometers je gemiddeld per jaar fietst:
Als je in je eentje een rondje van 2 uur doet, met hoeveel km/uur kun je dat?
Heb je ervaring met het rijden in een groep? Ja ik ben gewend in een groep/peloton te fietsen
Geen of weinig ervaring in een groep
   
Lidmaatschap
* Hiermee machtig ik CS010 om de jaarlijkse contributie van mijn bank- of girorekening af te schrijven. Voorafgaande aan de incassering van de contributie ontvang ik hierover een melding en een factuur. Eventuele toekomstige verhoging of verlaging van het contributiebedrag zal
worden vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. De opzegtermijn is uiterlijk één maand voor het einde van het lidmaatschap.
Dat betekent dat ik mijn opzegging voor het volgende kalenderjaar uiterlijk op 30 november doorgeef aan info@cs010.cc.
Indien je vragen hebt en/of informatie wilt over de automatische incasso, kun je een mail sturen naar: penningmeester@cs010.cc.
 
In Case of Emergency (ICE)
In het geval van een (ernstig) ongeluk neemt CS010 waar mogelijk contact op met een door jou aangegeven contactpersoon:
Telefoonnummer ICE *
Naam ICE *
Relatie tot ICE (bijv vader, dochter, vriend, zus, etc) *
 
Interesses
Het beantwoorden van deze vragen is niet verplicht, maar je zou ons er wel mee helpen!
Mijn beroep / functie is:
Waar zou jij CS010 bij kunnen helpen? Zou je iets voor CS010 willen doen, en zo ja, wat dan?
Zou je interesse hebben om wielertrainer te worden? (CS010 betaalt de trainersopleiding)
Ben je zelf al lid van (of heb je een licentie) van de KNWU?
Zo ja, wat is jouw KNWU bondslidnummer?
 
Heb je beschikking over een van de volgende certificaten/ervaring?
NTFU lidmaatschap
EHBO Certificaat BHV Certificaat
Fiets/Wielren/MTB Certificaat Ervaring als (sport)coach / -leraar
 
Opmerking