CS NL gaat live: ALV 10 november 2022

Na een periode van intensieve samenwerking & voorbereiding gaat CS NL nu echt van start! Het vertrouwde CS concept is uitgewerkt en nieuwe steden kunnen zich gaan aansluiten die onze CS visie willen omarmen & uitdragen!

 

CS010 en CS030 zijn voornemens zich als lid aan te sluiten bij eerste ALV op donderdag 10 november bij Fausto in Schoonhoven.

Het te benoemen CSNL bestuur bestaat uit John van de Hoef  (voorzitter), 'onze' Loes Moolhuijsen (penningmeester) en Anouk Suwout (secretaris). 

Namens het CS010 bestuur zullen Leonoor Moerman en Vincent van Duijnhoven aanwezig zijn, ons officieel aansluiten en ons stemrecht uitvoeren. 

Zie voor de inhoud van de ALV de onderstaande agenda, een aantal formaliteiten maar er zullen ook gezamenlijke thema's besproken worden waar we samen met CSNL en CS030 aan kunnen werken om de onderlinge band te versterken.

Agenda ALV:

 1. Opening door voorzitter
 2. Decharge oud bestuur
 3. Stemming en benoeming nieuw bestuur
 4. Aansluiting nieuwe leden CS030 en CS010
 5. Behandeling huishoudelijk reglement
 6. PAUZE
 7. Begroting en vaststellen contributie
 8. Jaarplan
 9. Acquisitie nieuwe leden
 10. Relatie met KNWU
 11. Ingezonden stukken
 12. Sluiting 

Mocht je geïnteresseerd zijn en als toeschouwer aanwezig willen zijn dan kan dat, neem dan even contact op met Leonoor (06 - 114 101 13). 

Nieuws Overzicht