CS-ers in de frontlinie: Ellen den Outer - Directeur

Lees hier over de ervaringen van Ellen als directeur van de gemeente Hoeksche Waard.

De ‘niet-in-het-gemeentehuis’ gemeente

Lokale overheden trainen al jaren voor verschillende rampscenario’s zoals overstromingen, terroristische aanslagen, ontsporing van treinen enz. Al is ieder geval anders, op hoofdlijnen liggen hier draaiboeken voor klaar die regelmatig (in de veiligheidsregio) worden gesimuleerd. Ook voor het uitbreken van een infectieziekte is er een draaiboek, maar hoe de maatschappij nu geraakt is door COVID-19 had niemand kunnen voorspellen. 

Een kijkje in de keuken hoe het er bij de gemeente Hoeksche Waard half april aan toe gaat waar ik als directeur werk. Ook is dit de gemeente waar heel veel CS010’ers fietsen (zonder stoplichten!). 

Voordat ik verder ga moet je nog even weten dat we in 2019 zijn gefuseerd uit 8 losse gemeenten/organisaties en zijn we als organisatie nog volop met onze eigen ontwikkeling bezig.

Voor een crisis gelden voor de overheid verschillende incidentniveaus: van Grip 1 tot Grip 4. Bij een Grip 1, bijvoorbeeld een grote brand, is een kleine groep mensen rondom een incident actief. Bij Grip 4 gaat het incident over gemeentegrenzen heen en heeft de veiligheidsregio (met burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht aan het hoofd) de leiding. Corona zat gelijk in een Grip 4. Dit maak je zelden mee.

Hoewel wij als gemeente niet in de frontlinie staan, komen wij daar toch wel snel achter aan. Typische vraagstukken waar mijn collega’s en ik de eerste paar weken druk mee bezig zijn geweest, waren bijvoorbeeld: 

  • Hebben we voldoende begraafcapaciteit voor het geval het helemaal uit de hand loopt?
  • Het intrekken van alle evenementenvergunningen;
  • Hoe kunnen we de scholen zo goed mogelijk ondersteunen?
  • Wat hebben de zorginstellingen nodig om te kunnen blijven ‘draaien’?
  • Zorgen dat Rijksregels rond ‘social distancing’ uitgevoerd en gehandhaafd worden, het voorkomen van samenscholingen, afsluiten van parkeerplaatsen bij recreatiemogelijkheden etc.
  • Economische stimuleringsmaatregelen direct uitvoeren om de ondernemers in de retail en horeca niet te laten omvallen;
  • Nadenken over digitaal participatie van burgers en het organiseren van collegevergaderingen met besluitvorming die ook nog eens geldig is. 
  • Al ons reguliere werk met versneld tempo laten doorgaan, want als gemeente moeten we blijven investeren! Denk aan: woningbouw, bestemmingsplannen maken, straten herinrichten, riolering vervangen, enz. Dit lijkt nu niet belangrijk, maar wij moeten net als na de financiële crisis weer een zwengel geven aan de economie. 
  • We door de fusie onze eigen processen nog moesten updaten om het massale thuiswerken mogelijk te maken;

Jullie zullen begrijpen dat het een hele hectische tijd was, en nog steeds is. Ik ben trots op het feit dat wij als een van de eerste gemeenten in de regio maatregelenpakket voor onze ondernemers hebben opgetuigd. Maar vooral ook dat we er waren voor de inwoners. Soms om financieel te helpen, soms voor een luisterend oor.

Ja, ik mis enorm de echte contacten, zowel op het werk als bij CS010. Onze wekelijkse Niet-in-de-pub-quiz van Man met Bril Koffie is toch wat anders dan samen fietsen. Laten we met elkaar zorgen dat we deze crisis verslaan door de regels te volgen en de mensen in de zorg te steunen! Blijf gezond, dan zien we elkaar snel weer.

Groetjes Ellen

 

 

Nieuws Overzicht