Algemene Leden Vergadering 2020

Donderdag 20 februari j.l. was de Algeneme Leden Vergadering. Was je er niet bij? Lees hier dan de besluiten, bekijk de presentatie, het goedgekeurde nieuwe huishoudelijk reglement, de statuten en de ALV in een notendop.

Tijdens de, ondanks het weer, druk bezochte ALV is er per acclamatie gestemd goedkeuring verleend voor een aantal zaken. Was je er niet bij, dan benoemen we ze nog even via dit bericht en kun je onderaan deze pagina de stukken terugvinden die behandeld zijn. 

CS010 heeft 2 nieuwe vertrouwenspersonen, ook in deze nieuwsbrief aan jullie voorgesteld. Daarnaast is er melding gemaakt van de algemene meldplicht die leden aan hun bestuur hebben inzake (vermoeden van) seksueel wangedrag. 

CS010 heeft nu 271 leden en twee introductietrainingen gepland. We monitoren de verhouding leden met onze actieve trainerts, om zo een veilige vereniging te blijven. 

Verder zijn alle financiele stukken goedgekeurd:
1. De jaarrekening 2019
2. De jaarbegroting 2020
3. De begroting voor 2021-2023

De speerpunten van 2020 (5 stuks... jawel) zijn toegelicht: Het lustrum, hoe we de diepte én de breedte in gaan, het nieuwe tenue en hoe verhouden we ons tot de toekomst. 

En natuurlijk het sluitstuk van de avond, was de benoeming van onze vrijwilligers van het jaar!

Dit is de ALV in een notendop. Zit je ergens mee, heb je een vraag, een suggestie over het gevoerde beleid, aarzel dan niet om contact op te nemen met het bestuur!

Klik hier voor de volledige presentatie en log eerst even in (de download bevindt zich onderaan de pagina).

Downloads:

Nieuws Overzicht