Extra ALV: wissel van het bestuur

Een extra ALV op donderdag 12 september voor de wisseling van het bestuur. 

CS010 is in oktober 2015 opgericht en in onze statuten staat dat een bestuurslid maximaal 4 jaar mag zijn aangesteld. Om die reden stelt het oude bestuur voor om af te treden en het nieuwe bestuur te installeren.

Wat: Een extra ALV (Algemene Leden Vergadering) waar het beoogde nieuwe bestuur van CS010 zich aan de leden zal presenteren.
Wanneer: Donderdag 12 september 19u30
Waar: Vicini + daarna borrel bij Fratelli

Agenda van de ALV:

Opening
Doelstelling, agenda, ingekomen stukken en proces;

Huidig Bestuur
Reflectie oprichters
Decharge Bestuur

Nieuw bestuur
Voorstel rondje beoogde nieuwe bestuursleden
   Beoogd Voorzitter: Leonoor Moerman
   Beoogd Penningmeester: Vincent van Duijnhoven
   Beoogd Secretaris: Laura Verweij én Loes Moolhuijsen
   Beoogd Hoofd Activiteiten: Rick Maas
   Beoogd Hoofd Trainingen: Iris Bouwman
   Beoogd Hoofd Communicatie: Marie-Louise Calame
Benoeming nieuw bestuur door leden (+ evt. decharge uit een commissie)

Wat kunnen jullie verwachten van het nieuwe bestuur?

Commissies
Overzicht commissies & vacatures
Aanstellen Sylvie Poels in de KasCom

Afsluiting

Borrel bij Fratelli

Nieuws Overzicht